Få hemmasittare tillbaka till skolan - Föräldrar

Kursen för föräldrar som behöver hjälp och inspiration för att få sina hemmasittare tillbaka till skolan med en beprövad modell
VÄLKOMMEN TILL MIN ONLINEKURS FÖR FÖRÄLDRAR 

Alla barn förtjänar en meningsfull skolgång! 

Kursen utgår från min bok ”En skola att längta till” (2018, Studentlitteratur). Kursen bygger på två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare i ett lärande igen. 

UPPLÄGG FÖR KURSEN
Under 4 månader följs vi åt i arbetet med hemmasittare. Du har tillgång till allt material under 4 månader och vi avslutar med en uppföljningsträff. Vi tar upp relationsskapande, konsten att hitta kreativa arbetssätt och att möblera lokalerna på ett optimalt sätt för effektivt lärande. Coaching genom att ställa frågor som berör är en nyckel i arbetet med hemmasittare. 

1. Vi startar upp med ett möte då vi presenterar oss och jag berättar om kursen. 
2. Vi möts därefter under 1 gång i månaden i form av gruppcoaching. Därefter ett uppföljningssamtal efter 4 månader när kursen är slut. 
3. Tillgång till 14 filmklipp som följs av uppgifter till respektive film. 
4. Du blir en del av en Facebookgrupp, ett uppskattat forum för deltagare med samma utmaningar. Här får du tips, stöd och inspiration. 

De 10 första som anmäler sig får min bok gratis: "En skola att längta till - elever med omfattande frånvaro" (Studlitteratur, 2018), 300 kr. 

EXTRAMATERIAL
1.En arbetsbok som följer filmklipp där du kan skriva ner dina tankar, reflektioner och framsteg på resan.
2. Ett enskilt coachsamtal (45 minuter) att utnyttja någon gång under kursens gång. 
3. På plattformen finns även reflektionsövningar och coachingmodeller. 
4. Skriftliga svar på frågor inom 2 dagar. 

Citat från tidigare deltagare: 

Det finns ett hopp om att man möter rätt person med rätt kompetens kan denna frånvaro brytas. Det sorgliga är, som vi ser runt omkring, att många barn aldrig får den möjligheten. Tack för din kurs, Titti ( Karoline, lärare 4–9)

VI ARBETAR EFTER EN MODELL SOM JAG SKAPAT, FALC-MODELLEN:
1.Fråvaro - är det några speceilla dagar, ämnen mm
1.Arbetssätt – vilket sätt passar ditt barn bäst?  
3.Lärmiljö – vilken miljö i skolan är gynnsam för ditt barn.
4. Coachande förhållningssätt – skapa en djupare förståelse i samtal med ditt barn. 

Sist men inte minst: Gläds med dina barn istället för att känna oro och uppgivenhet!

NÄSTA START : Onsdagen 10 april kl. 18.00-19.00 
PRIS: 2500 kr med moms 2000 kr utan moms

Varmt välkommen! 
Titti

Titti Ljungdahl är skol- och familjecoach, tidigare rektor på en grundskola i Mölndal.

 Mer information och anmälan på: https://tittiljungdahl.se
Mail: titti.ljungdahl@gmail.com 
Mobil: 0707-19 64 80  

  


 Om kursen

I den här kursen arbetar jag med beprövade metoder som jag varit med och utvecklat under många år i min roll som rektor på en F-9 skola i Mölndal.

Innehållet bygger både på vetenskapliga praktiska och erfarenheter från arbete i skolan. Jag har blivit uppmärksammad i skolor både i USA och England.

Kursplan

Titti Ljungdahl - tidigare rektor och ledarcoach

Köp din kursplats