Få hemmasittare tillbaka till skolan - Skolpersonal

Kursen för skolpersonal som behöver hjälp och inspiration för att få sina hemmasittare tillbaka till skolan med en beprövad metod.
VÄLKOMMEN TILL MIN ONLINEKURS FÖR SKOLPERSONAL     
 
KURSEN PÅGÅR UNDER 4 MÅNADER  
 
Alla barn förtjänar en meningsfull skolgång!

Kursen utgår från min bok ”En skola att längta till” (2018, Studentlitteratur) Kursen bygger på två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare i ett lärande igen. 

UPPLÄGG FÖR KURSEN Under 4 månader följs vi åt i arbetet med hemmasittare. Du har tillgång till allt material under 4 månader och vi avslutar med en uppföljningsträff. Vi tar upp relationsskapande, konsten att hitta kreativa arbetssätt och att möblera lokalerna på ett optimalt sätt för effektivt lärande. Coaching genom att ställa frågor som berör är en nyckel i arbetet med hemmasittare. 
1. Vi startar upp med ett möte då vi presenterar oss och jag berättar om kursen. 
2. Vi möts därefter under 5 träffar i form av gruppcoaching under kursens gång. Därefter ett uppföljningssamtal efter 3 månader när kursen är slut. 
3. Tillgång till 14 filmklipp som följs av uppgifter till respektive film. 
4. Du blir en del av en Facebookgrupp, ett uppskattat forum för deltagare med samma utmaningar. Här får du tips, stöd och inspiration. 
5. Min bok ingår i priset: En skola att längta till - elever med omfattande frånvaro (Studlitteratur, 2018), 300 kr. 

Recension om min bok: " En gång i månaden ordnar Titti zoom-möte för föräldrar med hemmasittare och det var så jag hittade hennes bok.  En bok som jag blir lite frustrerad av att läsa. Inte för att boken är dålig utan att den visar på saker man hade kunnat göra i skolan som troligen gjort att vi inte hamnat där vi är nu. Gillar hur hon beskriver hur de tog problemen på allvar, testade, lyssnade, gjorde om, utvärderade, förbättrade, var nyfikna, tog reda på fakta och så Allt med fokus på barnens bästa. Inte med fokus på godkända betyg utan att det var mer än vad de skulle lyckas med utan deras insatser. Hon beskriver hur de jobbar med coachning och vilka resultat det fick. Jag hoppas att det  snart bli mer fokus på sånt här tänk i skolorna" . (JoS blogg) 

EXTRA RESURSER 
1. En arbetsbok som följer filmklippen där du kan skriva ner dina tankar, reflektioner och framsteg på resan. 
2. Ett enskilt coachsamtal (45 minuter) att utnyttja någon gång under kursens gång. 
3. På plattformen finns även reflektionsövningar och coachingmodeller. 
4. Skriftliga svar på frågor inom 2 dagar. 

Vi arbetar efter min egen modell FALC.MODELLEN som består av:
1. Frånvaroanalys – ser du ett mönster i frånvaron? 
2. Arbetssätt – vilket sätt passar ditt barn bäst?
3. Lärmiljö – vilken miljö i skolan är gynnsamt för ditt barn.
4. Coachande förhållningssätt – skapa en djupare förståelse i samtal med ditt barn. Sist men inte minst: 
Gläds med dina barn istället för att känna oro och uppgivenhet! 

Citat från tidigare deltagare: " Det finns ett hopp om att man möter rätt person med rätt kompetens kan denna frånvaro brytas.  Det sorgliga är, som vi ser runt omkring, att många barn aldrig får den möjligheten.  Tack för din kurs, Titt i" (Karoline, lärare 4–9) NÄSTA START: 

Onsdagar kl. 18.00-19.00 PRIS: 8000 kr med moms, 6400 kr utan moms 

Varmt välkommen! Titti Ljungdahl är konsult inom pedagogik, tidigare rektor på en grundskola i Mölndal Mer information och anmälan på: www.tittiljungdahl.se Mail: titti.ljungdahl@gmail.com Mobil: 0707-19 64 80  

Om kursen

 Det är utifrån de kunskaper och erfarenheter som jag fått under alla års arbete med hemmasittare som jag skapade min modell att jobba efter, FALC-modellen.
I den här kursen arbetar vi med beprövade metoder som jag varit med och utvecklat under många års tid i min roll både som rektor och som lärare på en F-9 skola. Innehållet bygger på vetenskapliga, praktiska och erfarenheter från arbetet i skolan. Vårt team har blivit uppmärksammade internationellt och modellerar används i skolor både i USA och England.

Kursplan

Titti Ljungdahl - tidigare rektor och ledarcoach

Köp din kursplats 

  • Onlinekurs för skolpersonal
  • 2500 SEK

    Priset gäller 1 kursplats

    Köp nu

Är ni flera som vill gå kursen samtidigt på arbetsplatsen?
Kontakta mig: Klicka här ››